Scampi snack

Scampi er ofte politisk ukorrekt å spise siden metodene den blir hentet opp fra havet er omdiskutert. Koralrev blir ødelagt, eller mangroveskoger blir borte hvis det er “oppdretts-scampi”.

Ok, en skal selvsagt bry seg om miljøet rundt oss. Men jeg må også spise. Jeg slutter ikke å spise storfe fordi kuer promper og derfor ødelegger ozonlaget. Det har også kommet en del scampi nå som er fra bedre oppdretts miljøer.

Read more