Langesund Sjømat Festival

 

 

Langesund Sjømat- og Fiskefestival (LSFF) er en festival som retter seg mot et bredt publikum og flere målgrupper.

 

Festivalen skal danne et naturlig knutepunkt mellom rekreasjonsfiskere, fiskerinæring, havforskningsmiljø, forvaltningsinstanser, sjømatprodusenter,  restaurantbransjen, forbrukere, kystkultur-interesserte og publikum.

Dette er mange områder som skal ivaretas under festivalen, men alle har en felles målsetning.

Å ivareta våre maritime ressurser på en fornuftig måte.

Dette ønsker LSFF å være en sterk og sentral bidragsytere til å oppnå.

Festivalen arrangeres i Langesund hvert år, i begynnelsen av august.

Vi har en lang historie tilbake til 1989, som Langesund Fiskefestival, og frem til idag.

LSFF er en del av Skagerrakfestivalene, som er et samarbeidsforum for flere festivaler i Langesund.

http://lsff.no/