Den store brød konspirasjonen

Jeg vokste opp med kneipen. Kneipbrødet er en institusjon i mine øyne. Kneipbrødet er oppkalt etter Sebastian Kneipp (1821–1897). På  Wikipedia står det bl.a.  “Kneippbrødet kom til Norge etter at forlagsbokholder Søren Mittet fikk med seg brødoppskriften etter et kuropphold i Bayern. Baker Hansen i Oslo fikk i 1895 dr. Kneipps lisens til å bake og selge brødet. Navnet ble forøvrig raskt kopiert av andre […]

Read more