Bondens Marked

Valkyrie plass i Oslo.

Bondens marked er et torg der du som kunde kan kjøpe mat direkte fra produsenten.

Vi stiller følgende krav til våre produsenter:

Råvarene skal være lokale og sporbare (så langt praktisk mulig)
Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskala preg
Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked
Disse kravene stiller vi for å sikre at du som kunde får et unik vare hvor opprinnelse, kvalitet og smak står i sentrum. Kjøttet kommer fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene bakt i egen ovn. Fordi det er produsenten selv som står for salget kan du få all den informasjon du ønsker deg om produktet.

Produsenten er ikke alltid en bonde, men det må være en person som bearbeider lokale råvarer gjennom småskalaforedling.