Har Byregjeringen hørt om konsekvensanalyse?

Etter 3 måneder med stengt eller delvis stengt uteliv i Oslo, åpnet det endelig opp igjen.
Etter 3 måneder uten muligheten til å finne gleden i bylivet, raste mange mennesker ut for å kjenne på det at en lever til tross for en alvorlig pandemi.

I tropevarmen storkoste mennesker seg, og mange glemte i gledens (og alkoholens) rus et lite øyeblikk det faktum at vi fortsatt er i fare for Covid 19. I et lite øyeblikk kunne en høre latter i Oslo by.

Resultatet burde ikke vært uventet!

Resultatet burde ikke vært uventet! Likevel så er det første en hører, kjeft og trusler fra Byregjeringspresidenten med kompani, om at de vurderte å stramme inn igjen. Felles avstraffelse ligger klart for alle hans undersatte om ikke alle skjerper seg! Ja straff for de stedene som håndterte det bra hører jo selvsagt med i den røde verktøykassen!

ALLE SKAL STRAFFES!

Er litt usikker på om jeg noen gang har hørt om en vellykket politiker som kjefter og truer en hel befolkning. Diktatorer ja.

En flink politiker har i stedet jobbet iherdig med en god og fornuftig plan som innehar en konsekvensanalyse. Løsninger for befolkningens velferd og sikkerhet, ikke trusler.

Så hva var planen her? Åpne opp først litt men ikke nok, for så å åpne for fullt for å se hvordan det går? Den planen kan ikke ha tatt mye plass, en A4 side med ekstra store marger kanskje?

I mellomtiden renner pengene ut av kommunekassa, arbeidledigheten stiger, bedrifter går konkurs, og ingen har en eneste god alternativ løsning annet enn trusler og pisk!

Misforstå meg rett. Byrådets prioriteringer er og burde være:

  1. Sikre fornuftig smittevern/redde liv.
  2. Støtte bedrifters mulighet til å eksistere.
  3. Forhindre stor arbeidsledighet.

Men med den lite gjennomtenkte stengning-og-åpningsplanen så klarer Byrådet ingen av delene.
De eneste løsningene de har kommet med er å stenge helt, stenge delvis eller åpne for fullt.

Ved å stenge en hel bransje oppnår en kanskje fornuftig smittevern, men bedrifter går konkurs, arbeidere mister jobben, og kommunen taper store inntekter. Og folk samles ganske sikkert andre steder, vi ser det bare ikke. Hva blir neste? Forbud mot fri ferdsel? Stenge parker. Stenge for alkoholsalg i butikker og pol? Det blir populært. Rørleggere får nok mange bestillinger på hjemmebrentsapparater da.

Ved å ha alt for korte åpningstider, sliter likevel mange bedrifter, samtidig som en skaper et massiv behov for ukontrollerte hjemmefester, samt fyll i parker og andre offentlige treffsteder. For etter noen øl ute, kan ikke alle gi seg så lett. Det er derfor usikkert om dette hjelper noe på smittevern. Det ser bare bra ut på overflaten.

Å la utesteder gjøre som de vil skaper selvsagt en ekstrem stor fare for smitte, men holder arbeidere i gang og bedrifter slipper kanskje unna konkurs. Ja om ikke alle kunder blir syke. Dette er selvsagt uforsvarlig, da smitten vil da muligens spre seg for raskt.

Her må en altså holde flere tanker i hodet.

Her må en altså holde flere tanker i hodet. Her bør en ha en nøye gjennomtenkt åpningsplan som innebærer en konsekvensanalyse og mulige tiltak avhengig av situasjonen. Synd ingen i Byrådet har tenkt på å ha det.

Det hjelper ikke å åpne opp for fullt etter 3 måneder stengt, i en tropisk varm sommeruke, for å så kjefte og true. Det er det bare diktatorer og kommunistregimer som gjør.
Det skaper forakt for politikere, forakt for politi og kontrollører som prøver å gjøre jobben sin, samt frykt i utelivs bransjen som resulterer i at steder velger å holde stengt, delvis stengt, går konkurs eller at de gir fanden fordi de ikke har noe som helst dialog eller hjelp fra byråd og politikere.  De har jo til slutt ikke noe å tape på å gi faen.

Byrådet skal jo faktisk tjene bysamfunnet.

Byrådet skal jo faktisk tjene bysamfunnet, og da bør de komme opp med løsninger.

Og løsningen må derfor ligge i å hjelpe utesteder holde åpent på en forsvarlig måte. Alt annet skaper forakt og problemer.

Uvanlige tider krever uvanlige løsninger.

Så her er et vanvittig tankespinn på en metode. Jeg har lært at en ikke skal kritisere om en ikke har alternative løsninger. Det finnes sikkert andre og bedre alternativer, men det kan de som har betalt for å finne de komme med.

Uvanlige tider krever uvanlige løsninger.

Siden arbeidsledigheten allerede har steget kraftig, burde det kunne gå an å ansette en hel del mennesker. Arbeiderpartiet er jo glad i kommunalt ansatte, så her har de en gylden mulighet.
Ansett noen hundre mennesker til å gå rundt til alle utesteder. Ikke som maktsyke kontrollører, men som Covid bistandskonsulenter. De skal ikke gi prikker, kjeft eller advarsler. De skal på en vennlig måte påpeke faremomenter, hjelpe bedriften med å forstå problemene, og være behjelpelig med å finne løsninger. Ja hjelpe bedrifter med å finne løsninger. Det kan nesten ikke sies for ofte. HJELPE BEDRIFTER FINNE LØSNINGER!!

På den måten hindrer du for stor ukontrollert smitte, holder bedrifter i gang, folk i arbeid, skattekroner kommer igjen trillende inn i en slunken kasse, og at på til har du klart å ansette flere til kommunale jobber. Er ikke dette bra da? Kanskje LO stiller med bidragskroner?

Det finnes sikkert andre metoder som kan benyttes for å hjelpe bedrifter i en vanskelig tid. En må bare lete etter løsninger, ikke ta frem pisken ved første sadistiske mulighet.
Eller er det å vise makt en for stor nytelse for de herskesyke?

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.